Veiligheid door Gezond Gedrag

De volgorde van beslissingen en handelingen zijn vastgelegd in protocollen. De RI&E policy is opgesteld om door alle personeelsleden te worden nageleefd.

Interactieve realistische 360˚ videotrainingen leren het waarom, hoe en wat van procedures, trainen en toetsen of medewerkers de nodige vaardigheden begrijpen en kunnen toepassen.

Samen verhogen wij de Veiligheid binnen uw organisatie

Alarmering & Ontruimen

Alarmering & Ontruimen

Welke alarmsignalen kunnen er in uw organisatie geactiveerd worden?

Leer uw personeel de verschillen en de benodigde opvolging.

Oefen met medewerkers hun werkplek te ontruimen en test of zij zichzelf in veiligheid kunnen stellen.

Werkplek & Vitaliteit

Werkplek & Vitaliteit

Kent uw organisatie alleen vaste werkplekken of mag iedereen deze zelf kiezen?

Laat zien hoe belangrijk ergonomie is voor hun eigen gezondheid.

School uw personeel dit dagelijks te doen en controleer of zij weten hoe accessoires te bestellen zijn.

Verkeer & Logistiek

Verkeer & Logistiek

Langs hoeveel transportmiddelen lopen uw medewerkers dagelijks?

Toon de risico’s van voertuigen vanuit verschillende perspectieven.

Train klanten, leveranciers en collega’s gevaar te constateren en ga na of zij weten hoe te handelen bij een ongeval.