Begrijpelijke Toepasbare Afspraken

Regels worden vastgelegd voor duidelijkheid, structuur en veiligheid. De Code of Business Ethics omschrijft ieders verantwoordelijkheid en alle afgesproken normen.

Interactieve realistische 360˚ videotrainingen leren medewerkers hun belang van procedures, trainen hun sociale vaardigheden en toetsen of zij het gewenste gedrag begrijpen en kunnen toepassen.

Samen verhogen wij de Loyaliteit binnen uw organisatie

Intimidatie & Agressie

Intimidatie & Agressie

Wat hebben jullie onderling afgesproken over misbruik van macht?

Leer het verschil in gevolg van aanvallen, verdedigen, vluchten en bevriezen.

Train uw medewerkers verschillende situaties en ga na of zij weten waar ze terecht kunnen.

AVG & Social Media

AVG & Social Media

Wordt de laptop en smartphone van de zaak zowel zakelijk als privé gebruikt?

Laat ieders belang zien van goede bescherming van gegevens en informatie.

Oefen de procedure als iemands Twitteraccount wordt gehackt en toets de te ondernemen acties.

Fraude & Oplichting

Fraude & Oplichting

Welke vormen van opzettelijke misleiding komen in uw branche voor?

Toon aan dat er bij onrechtmatig handelen, alleen maar verliezers zijn.

School uw personeel in de juiste handelingswijze en test of iedereen de norm kan uitvoeren.