100% Veilig Leren + Trainen + Toetsen

De meest effectieve manier van (on)bewust bekwaam worden is het beleven van oorzaak en gevolg van persoonlijke keuze in realistische situaties.

Uw eigen interactieve 360⁰ trainingsvideo’s op het Warp Studio Platform bieden uw medewerkers de mogelijkheid hun skills te ontwikkelen en te toetsen in een 100% veilige omgeving.

Learning & Development
Learning & Development

Beslisser, denker, dromer of doener? Iedereen heeft zijn voorkeur qua leerstijl.

Trainen in 360⁰ video is de mix van lezen, zien, horen, doen en toetsen van bekwaamheid.

Meet op individueel- en groepsniveau kennis en kunde in vaardigheden, bij alle type medewerkers.

Meer info...

Legal & Compliance
Legal & Compliance

Wenselijk gedrag ligt vast in het ethisch kompas van de organisatie.

Situatiebeleving maakt schriftelijk gedragscodes concreet en toepasbaar.

Ga tijdens de on-boarding van uw nieuwe collegae na of procedures begrijpelijk en uitvoerbaar zijn.

Meer info...

Safety & Health
Safety & Health

Gezonde, vitale en stressvrije medewerkers zijn meer dan goud waard.

Interactief oefenen van gevaarlijke situaties is proactief bekwaam worden.

Geef personeel de gelegenheid fouten te maken om RI&E duurzaam in de organisatie te borgen.

Meer info...

Wij verhogen de wendbaarheid, loyaliteit en veiligheid binnen organisaties